De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening in de hersenen. De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door een tekort aan dopamine. Het tekort aan dopamine ontstaat door het afsterven van de dopamine producerende zenuwcellen in de zwarte kern (substantia nigra). De reden hiervoor is nog steeds onbekend.

Dopamine is een neurotransmitter die nodig is voor prikkeloverdracht tussen de verschillende zenuwen. Door het tekort aan dopamine ontstaan er problemen in het dagelijks functioneren. Bij de ziekte van Parkinson kunnen een aantal symptomen optreden zoals:

 • Trillen (tremoren)
 • Trager worden met bewegen
 • Stijfheid (rigiditeit)
 • Houdings- en evenwichtsproblemen
 • Bevriezen (freezing)

Daarnaast kunnen er nog vele andere symptomen optreden. De ernst en het beloop van de symptomen verschilt van patiënt tot patiënt. Het laat zich dan ook niet voorspellen.

Naast de ziekte van Parkinson bestaan er ook varianten. Deze varianten noemt men ook wel parkinsonismen.

Fysiotherapie bij Parkinson

Als u de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme heeft dan heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners. Onder andere de neuroloog, parkinsonverpleegkundige, ergotherapeut, logopedie en/of fysiotherapie.

U kunt bij de fysiotherapeut terecht voor onder andere de volgende problemen bij de ziekte van Parkinson:

 • Houdings- en balansproblemen
 • Moeite met verplaatsen, zoals opstaan van een stoel, omdraaien in bed, in- en uit een auto stappen.
 • Moeite met lopen
 • Moeite met reiken en grijpen, zoals bij huishoudelijke activiteiten
 • Bevorderen van de conditie

Wat kan de fysiotherapeut doen bij de ziekte van Parkinson?

De fysiotherapeut brengt tijdens de eerste afspraak uw klachten zorgvuldig in kaart. Onder andere uw gezondheid en dagelijks functioneren wordt besproken en onderzocht. Daarna bespreken wij samen wat voor u het beste behandelplan/strategie is. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.

De behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • Conditietraining
 • Looptraining
 • Evenwichtsoefeningen
 • Oefentherapie gericht op het verbeteren van de houding
 • Valpreventie
 • Oefenen van het verplaatsen (cognitieve beweeg strategie/cues)
 • Advies en voorlichting

Heb ik een verwijzing nodig?

De ziekte van Parkinson staat op de chronische lijst van Borst. Hierdoor komt de ziekte in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen moet u een verwijzing hebben van uw neuroloog of geriater.

Voor u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering moet u (in 2018) de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Afhankelijk of u aanvullend verzekert bent voor fysiotherapie kan dit vergoed worden uit uw aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar over uw vergoeding voor fysiotherapie.

Wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet

Meer informatie over de ziekte van Parkinson kunt u vinden op de site van de Vereniging voor Parkinsonpatiënten.