Dry Needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geprikt. Zo’n (myofasciaal) triggerpoint is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof word geïnjecteerd, spreekt men van Dry Needling.

De steriele naaldjes die voor Dry Needling gebruikt worden, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes als die bij acupunctuur gebruikt worden. Nadat de fysiotherapeut de strakke band en het triggerpoint in de aangedane spier gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de fysiotherapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe; dit is soms een pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een local Twitch Response: dit voelt als een elektrisch schokje en kan als pijn ervaren worden. De fysiotherapeut beweegt het naaldje op en neer in verschillende richtingen om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken.

Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches soms wat heviger zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry Needling is geen pijnvrije behandelmethode, maar is meestal goed te verdragen, daar deze twitches maar zeer kort aanhouden. Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.